De beste methodiek afgestemd op uw situatie

Samen bepalen we welke methodiek het best aansluit bij uw bedrijf. We hanteren ofwel de ‘iFacto Waterval voor ERP’- methode, die gebaseerd is op Microsoft Sure Step, waarbij we het afgesproken concept achtereenvolgend in de tijd uitzetten en uitwerken. Ofwel kiezen we samen voor de ‘iFacto Scrum voor ERP’-aanpak, waarbij we in meerdere iteraties (sprints) een bundel van punten aanpakken en opleveren, volgens de prioriteiten die u zelf bepaalt.

iFacto Waterval voor ERP

De stappen van het project worden achtereenvolgend doorlopen: van analyse tot oplevering. Elk van die stappen wordt ondersteund met de nodige tools en verdeeld in meetbare milestones. Een consultant gidst u doorheen de verschillende stappen en zal u begeleiden bij de keuzes die moeten gemaakt worden, bij het testen van de applicatie en het aanleveren van de nodige data. Tijdens de periodieke stuurgroepen valideren we de voortgang van de verschillende stappen en van het budget, tevens bespreken we de planning.

Diagnostisch onderzoek

Tijdens het salestraject start iFacto met een diagnostisch onderzoek waarin we de eisen en wensen van de klant in kaart brengen en vervolgens in een demo vertalen naar de standaard applicatie. Op basis van die gegevens wordt een eerste budgetinschatting gemaakt.

Bedrijfsproces analyse

Daarna brengen we de bedrijfsprocessen in kaart. De BPA beschrijft de processen, de inrichtingsbesluiten, mogelijkse aanpassingen en zal als blauwdruk dienen voor uw implementatietraject.

Installatie en setup

Tijdens de installatie- en setup fase gaat het implementatietraject van start. Na een kickoff wordt de software geïnstalleerd en uw systeem ingericht.

Detail inrichting

De basis die gelegd wordt in de installatie- en setup fase diepen we verder uit tijdens de detailinrichting. Hier gaat de consultant met de klant het syteem verder inrichten en parametriseren. Een eerste proefconversie vindt plaats. De klant start de eerste deeltesten en documenteert de werkinstructies. Deze fase sluit af met een simulatie, waarbij alle key users de processen doorlopen.

Deployment fase

In de deployment fase vinden de opleidingen plaats, gebeuren de gebruikers acceptatie testen en zal de finale conversie plaatsvinden. Het projectteam geeft het project vrij alvorens de Go Live milestone bereikt wordt.

Operationele fase

Bij de opstart kan u eventueel beroep doen op onze consultants. Nadien zal het supportteam u verder ondersteunen.

iFacto Scrum voor ERP

Een scrumproject is opgedeeld in korte iteraties (sprints). Tijdens iedere iteratie analyseren, implementeren, testen en leveren we een deel van de oplossing op. Bij de start van elke iteratie bepalen we samen uit de lijst met openstaande items welke items op dat moment het belangrijkst zijn om op te nemen in de sprint. Een sprint loopt tussen de 3 en 4 weken waarin we al het werk verrichten om de geselecteerde items gerealiseerd en geaccepteerd te krijgen.