Met het implementeren van ERP bij ruim 250 bedrijven, heeft iFacto veel kennis en ervaring opgebouwd over bedrijfsprocessen. Hierdoor weten onze medewerkers perfect met welke problematiek u te maken heeft.

Deze kennis vertalen wij in een geslaagde implementatie op basis van een eigen vastgelegde projectmethodiek met bijhorende tools. De verschillende stadia in de methodiek worden doorlopen, bewaakt en gecommuniceerd door de projectleider.

 Doc Kristof Proces