Bopro digitaliseert factuurstroom met PPM.net van Ex Arte

Bopro is als integrale vastgoeddienstverlener actief in het beheer van de volledige levenscyclus van gebouwen. Bopro stapte voor zijn boekhouding over op Microsoft Dynamics NAV. Dat platform bood de mogelijkheid om de stroom inkomende en uitgaande facturen te optimaliseren en te automatiseren met PPM.net, de documentbeheeroplossing van informaticapartner Ex Arte. Het project vormt een eerste fase in het streven van Bopro naar de digitalisering van de volledige documentenstroom. 

Microsoft Dynamics NAV

Stefan Van Thienen was zich bewust dat er een stukje maatwerk bij zou komen kijken. Door te kiezen voor Microsoft Dynamics NAV wilde hij vermijden dat het bedrijf zich op termijn zou vast rijden in een technologie waar te weinig kennis over bestaat, of waar op termijn geen ondersteuning voor te vinden zou zijn. “Het gebruik van Microsoft is zo wijdverbreid dat we op dat vlak zeker safe zitten”, aldus Stefan Van Thienen. Voor de implementatie koos Bopro voor informaticapartner iFacto, een bedrijf dat eerder al ervaring had opgedaan bij vergelijkbare projecten. Op twee maanden rondde iFacto de implementatie van Microsoft Dynamics NAV af.

Een bijkomend voordeel van Dynamics NAV bij Bopro is de vlotte communicatie tussen het boekhoudpakket en een maatwerkoplossing die op SQL is gebouwd.

Het gaat om een tool waarin een aantal functies werden samengebracht: resource planning, de interne financiële projectopvolging en de aansturing van de verkoopfacturatie. De applicatie berekent ook wat het aandeel is van iedere klant in de totale kosten van een gebouw is; deze informatie wordt daarna in Microsoft Dynamics NAV ingelezen.

Digitalisering van facturen

Na de implementatie van Dynamics NAV volgde een tweede project: de digitalisering en automatisering van de verwerking van de aankoopfacturen. Bij die opdracht koos Bopro voor de implementatie van PPM.net (Paperless Process Management) door informaticapartner Ex Arte. Die oplossing is volledig in Dynamics NAV ingebed. “Bij andere, functioneel vergelijkbare pakketten ontbrak die nauwe integratie en waren er telkens interfaces naar NAV nodig. Dat had de implementatie alleen maar complexer en langer gemaakt.”

Voor de komst van PPM.net gaven de medewerkers van de boekhoudafdeling van Bopro de gegevens van een aankoopfactuur in vier tot vijf verschillende systemen in. Ze hielden een overzicht van de inkomende facturen bij in Excel, ze moesten de data ook inbrengen in de tool voor de kostenverdeling, in een toepassing voor budgetopvolging, enzovoort. Die manier van werken was bijzonder tijdsintensief en het overtikken van de gegevens veroorzaakte onvermijdelijk een foutenlast. Bovendien leverde dat werk weinig efficiëntie. “Ook al bevond de informatie over de facturen zich in verschillende systemen, het bleek toch niet mogelijk de factuurstromen vlot op te volgen”, zegt Stefan Van Thienen. “We konden er niet uit afleiden wat de status van een factuur was, waar ze zich ergens in het verwerkingsproces bevond, of waarom ze eventueel geweigerd was. Er was nauwelijks feedback over de aankoopfacturen naar de boekhouding. Daarom wilden we een oplossing die ons meer informatie zou bieden, om een duidelijk zicht te hebben op de verwerking van de inkomende facturen en om daar beter over te kunnen rapporteren.”

Workflow met PPM.net

Dankzij het gebruik van PPM.net verloopt de verwerking en opvolging van de inkomende facturen nu via één duidelijk gedefinieerde stroom. Helemaal aan het begin van het proces vindt het inscannen van de facturen plaats. Het gaat om een zelflerende toepassing. Het systeem herkent de informatie die het nodig heeft: de naam van de klant, het btw-nummer, het factuurbedrag, enzovoort. Op vandaag herkent het systeem zowat 85 procent van de facturen automatisch.

PPM.net stuurt de ingelezen factuur door naar Microsoft Dynamics NAV onder de vorm van een factuurvoorstel. In PPM.net werden diverse workflows gedefinieerd, afgestemd op de verschillende aankoopactiviteiten van het bedrijf. Op basis van de gegevens op de factuur herkent het systeem om welk type factuur of project het gaat, en met deze informatie zal PPM.net de juiste workflow opstarten, zodat de juiste personen bij het goedkeuringstraject ingezet worden. Stefan Van Thienen: “Gaat het om een factuur in het kader van het beheer van een gebouw, dan weet het systeem bijvoorbeeld dat de factuur eerst via de besteller moet passeren, dat ze daarna ter goedkeuring moet worden voorgelegd en dat ze vandaar terug moet keren naar de boekhoudafdeling.”

Met PPM.net kunnen medewerkers facturen goedkeuren en naar de volgende stap in de workflow doorgeven. Het systeem verwittigt hen via e-mail wanneer een factuur op goedkeuring wacht of wanneer de termijn voor goedkeuring dreigt te verlopen.