Nof Metal Coatings Europe koos voor een upgrade naar microsoft dynamics ax 2012

NOF Metal Coatings Europe is de Europese dochteronderneming van NOF Metal Coatings Group, die behoort tot de Japanse chemische groep, NOF Corporation. De groep is uitvinder van gepatenteerde zink bevattende roestwerende coatings. De coatings zorgen voor een hoog niveau van bescherming tegen corrosie bij geringe dikte droge-film. Zij zijn de benchmark in de auto-en truckindustrie maar ook in andere industriële sectoren, zoals hernieuwbare energie. In 2011 besloot NOF Metal Coatings het bestaande ERP systeem Axapta 3.0 up te graden naar de meest recente versie, Microsoft Dynamics AX 2012. NOF koos hiervoor iFacto als partner omwille van de kennis en ervaring in de Semi-Process industrie.

Microsoft Dynamics AX

Het doel van deze upgrade was het bestaande maatwerk in de versie Axapta 3.0 te vervangen door standaard functionaliteit die ondertussen aanwezig was in Microsoft Dynamics AX 2012, alsook om bepaalde processen te ondersteunen die eerder niet beheerd werden in het ERP systeem.

Om dit doel te bereiken werd er voor gekozen om geen kopie te maken van de bestaande versie, dan wel om de bedrijfsprocessen opnieuw in kaart te brengen, te verbeteren waar nodig en op basis hiervan een volledig nieuwe implementatie uit te voeren.

Kwaliteitsbeheer

Labo- en kwaliteitsbeheer werd voordien buiten het bestaande ERP-systeem beheerd. Ook de bewaking van de kwaliteit van loten van grondstoffen en eindproducten werd zeer beperkt beheerd in Axapta 3.0. Dit zorgde voor onnodig veel dubbele registraties en inconsistenties met klachten van klanten als gevolg die hadden vermeden kunnen worden. In Microsoft Dynamics AX 2012 werd het geïntegreerde kwaliteitsbeheer geïmplementeerd waardoor NOF meer tijd kon vrijmaken voor inhoudelijke kwaliteitsborging.

Voorraadwaardering

Door het vele maatwerk in de oude Axapta-versie zorgden een aantal bugs ervoor dat de financiële waardering van de voorraad niet betrouwbaar was. NOF was dan ook genoodzaakt om deze maandelijks volledig buiten het ERP-systeem uit te voeren. Met de implementatie van Microsoft Dynamics AX 2012 werd het maatwerk tot een minimum beperkt en was het voor NOF opnieuw mogelijk om de geïntegreerde financiële voorraadwaardering van het ERP pakket te gebruiken.

Scanning

Het scanningplatform in het oude systeem was volledig gebaseerd op maatwerk. Gebrekkige systeemcontroles in dit maatwerk zorgden ervoor dat niet alle voorraadtransacties juist verliepen met (soms) verkeerde leveringen als gevolg. Hierdoor werd in het verleden voor een aantal logistieke processen de scanning niet meer gebruikt. iFacto heeft dit scanningsysteem volledig vervangen door het WMS Mobile+ Framework. Ook hier werden de processen volledig opnieuw geanalyseerd, hertekend en met succes geïmplementeerd.

Financiële rapportering

Als dochter van een Franse groep is NOF België verplicht om maandelijks uitgebreid te rapporteren aan het moederbedrijf. In het oude systeem waren de rapporteringsmogelijkheden beperkt en werden bijna niet gebruikt. De rapportering werd voornamelijk buiten het ERP-systeem gedaan op basis van manueel ingevoerde gegevens. In de nieuwe implementatie werden de uitgebreide rapporteringsmogelijkheden van Microsoft Dynamics AX 2012 geïmplementeerd waardoor voor NOF veel tijd werd uitgespaard.