S.M.B. koos voor Microsoft Dynamics AX 2012 en AX for Pharma.

S.M.B. is een toonaangevend Belgisch farmaceutisch bedrijf met mondiale ambities. Omdat hun bestaande IT systeem niet meer voldeed aan de bedrijfsbehoeften, werd in 2011 beslist dit te vervangen. 
Een belangrijk criterium in hun keuze was de ondersteuning van de strenge reglementering in de geneesmiddelen sector, zowel van de aangeboden standaardpakketfunctionaliteit als een aangepaste ondersteuning door de ERP-partner. Bij iFacto vond S.M.B. het passende ERP-pakket namelijk Microsoft Dynamics AX 2012 in combinatie met AX for Pharma én de juiste implementatiepartner met ruime kennis van de Life-Sciences sector.

Computer System Validation

Een belangrijk aspect van ERP-software implementatie in de farmaceutische sector is het beheren van procesrisico’s die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van de patiënt. Dit vergt een specifieke implementatiemethodologie waar traceerbaarheid van de software inrichting en het software release management een cruciale rol spelen.

De implementatie moet ook de sectoriële reglementeringen te respecteren (GAMP5, FDA, ..). iFacto beheert de systeemvalidatie van bovenstaande vereisten door gebruik te maken van een uitgebreide set vooraf gedefinieerde testprotocollen en template documenten.
Deze formele validatie documentatie van het volledige implementatie traject (infrastructuur, databases, software setup en parametrisatie, opleiding, maatwerk,..) dient tevens als basis voor externe systeem audits/inspecties.

Real-time voorraadbeheer

Het oude ERP-systeem liet niet toe om de voorraadbewegingen in real time te beheren. Voorraadwijzingen werden periodiek en manueel aangepast. Met de Microsoft Dynamics AX 2012 implementatie kwam hier verandering in. Alle fysieke processen worden nu in real time geregistreerd. Dit vermindert de kans op fouten en maakt materiaalbehoeften onmiddellijk inzichtelijk. Daarbovenop werden alle voorraadregistraties geautomatiseerd via barcode scanning (goederenontvangsten, magazijnbewegingen, productie verbruik en gereed meldingen, zendingen en voorraadtellingen).

Productie component Dispensatie

De accuraatheid van registraties van actieve componenten in het productieproces is kritiek in het kwaliteitsproces van de farmaceutische industrie (juiste componenten, goedgekeurde loten, correcte gewichtsverhoudingen). Dit wordt bij S.M.B. ondersteund door de AX for Pharma Dispensing Module. Deze touch screen module, gekoppeld aan weegschalen in de productiezones, bewaakt verbruikstoleranties en lot-kwaliteitsinformatie en zorgt voor de logistieke registraties van de verbruikte componenten.
De gekozen oplossing biedt bovendien functionaliteit om de productie-dispensatie te reconciliëren per geproduceerd lot (traceerbaarheid van component verbruik, reallocatie en uitval).

Geïntegreerde kwaliteitsopvolging

De geïmplementeerde kwaliteitsmodule voldoet aan de wettelijke vereisten (GAMP5) en ondersteunt de registratie van labo testresultaten (LIMS).
Deze module is bij S.M.B. volledig geïntegreerd met de relevante logistieke bedrijfsprocessen (goederenontvangsten, productietransacties, lot-en sublotbeheer, stalenbeheer..) en zorgt ervoor dat inspectieorders automatisch worden aangemaakt op basis van voorraad- en ordertransacties.
Dit laat S.M.B. ook toe om op het einde van een productieproces het vereiste ‘Elektronisch lot dossier’ samen te stellen.